Word and Text

 

Word and Text- A Journal of Literary Studies and Linguistics (ISSN 2069-9271), cu vechiul nume Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Filologie, este o publicaţie internaţională de tip peer-review, care publică articole şi recenzii în limbile engleză şi franceză. Revista explorează teoria generală a criticii şi aplicaţia acesteia la literatură, studii culturale, lingvistica generală şi lingvistica aplicată. Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics publică atât articole ale unor cercetători cu experienţă, dar este deschisă şi cercetătorilor tineri aflaţi în diverse stadii ale cercetării doctorale/ postdoctorale în teoria criticii, studii literare, studii culturale, lingvistică.

ATENŢIE

Începând cu 2015, volumul V, Word and Text va deveni o publicaţie anuală - volumele anuale vor avea număr dublu (1-2) și vor apărea în luna decembrie.

Impactul revistei

 

Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics (cu fostul nume Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Filologie) a fost recunoscut CNCSIS, categoria B+ începând cu anul 2009, statut pe care şi l-a păstrat până în 2011. Începând cu anul 2012, a obţinut clasificarea CNCS B.
Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics este inclus în următoarele baze de date:
CEEOL
http://www.ceeol.com/
EBSCO (Academic Search Complete)
http://www.ebscohost.com/
Index Copernicus
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php
Scipio.Scientific Publishing and Information online
http://www.scipio.ro/web/word-and-text-a-journal-of-literary-studies-and-linguistics
Ulrich Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/

MLA (Modern Language Association) International Bibliography

Scopus

ERIH Plus

Calls for articles